Những bộ đam có dự định đọc

Màu đen: chưa có người edit

Màu xanh: edit còn lâu mới hoàn

Màu cam: edit sắp hoàn (còn dưới 30 chương, haizz tiêu chuẩn này quá thấp)

Màu hồng: đã hoàn ^^

 1. Thời không xuyên việt chứng hậu quần
  https://tamkhiet92.wordpress.com/dam-my/thoi-khong-xuyen-viet-bien-chung-hau-quan/

 2. Kỳ kiến chi nhãn
 3. Vương phủ thâm viện
  https://minhdu.wordpress.com/vuong-phu-tham-vien/ (1-79)https://daivienvien.wordpress.com/co-trang/vuong-phu-tham-vien/ (tiếp)
 4.  Kỷ Cambri trở lại
  https://fiery13.wordpress.com/ky-cambri-tro-lai/

 5.  Trọng sinh chi nghiệt nô ngược bạo quân
  https://daamlac.wordpress.com/2014/03/03/trong-sinh-chi-nghiet-no-nguoc-bao-quan/

 6. Hệ liệt kỷ jurassic
  Hàm bao đãi phóng đích Nguyên soái các hạ
  https://mocdiepgiatrang.wordpress.com/trung-thien/muc-luc-ham-bao-dai-phong-dich-nguyen-soai-cac-ha-nguyet-ha-tang/
 7. Nguyên thuỷ tái lai
  http://www.phongkieudabac.com/2016/06/nguy-thuy-tai-lai.html
  https://nirankyubi.wordpress.com/nguyen-thuy-tai-lai-dat-gach/
 8. Luận về cách đẩy ngã nam phụ hiệu quả nhất
  https://pikyumin137.wordpress.com/danmei/luan-ve-cach-day-nga-nam-phu-huu-hieu-nhat-dang-tien-hanh/
 9. Khóa văn hệ thống: Nam chủ thỉnh tự trọng
  https://tatieuthu.wordpress.com/khoa-van-he-thong-nam-chu-thinh-tu-trong-dang-tien-hanh/
 10. Thiết lập này hỏng rồi
  http://wintergarden613.blogspot.com/p/thiet-lap-nay-hong-roi_14.html
 11. Mạt thế phản phái hệ thống
  http://daodao1603.blogspot.com/p/ml-mat-phan-phai-he-thong.html
 12. Muốn làm nam phụ kỳ thực cũng chẳng dễ gì
  https://yoshikunimayo.wordpress.com/muon-lam-nam-phu-ky-thuc-cung-chang-de-gi/
 13. Phấn đấu đi, Tiểu Tam!
  https://channfate.wordpress.com/phan-dau-di-tieu-tam/
 14. Thuốc lá của ngài
  https://jiyongphuong.wordpress.com/thuoc-la-cua-ngai/
 15. Aigoo, đang âu yếm nha
  https://jiyongphuong.wordpress.com/dam-my/hoan/aigoo-dang-au-yem-nha/
 16. Dưới chân người tình
  http://kazuchan1582.blogspot.com/2014/10/muc-luc-duoi-chan-nguoi-tinh-dich-tu-la.html
 17. Khế tử
  http://windy0820.blogspot.com/2015/06/khe-tu.html
 18. Toàn chức cao thủ (cái này thì đời nào mới edit xong hở giời :((( )
  https://alldiepall.wordpress.com/muc-luc-toan-chuc-cao-thu/
 19. Vô tận võ trang (cái này cũng vậy -_- )
  https://qttp.wordpress.com/truy%E1%BB%87n-dang-ti%E1%BA%BFn-hanh/huyen-huyen/vo-tan-vu-trang-vo-han-luu/
 20. Thần cố – Mộng đại lục hệ liệt
  https://nguyetbachblog.wordpress.com/2016/04/01/than-co-to-du-binh/
 21. Nhân tiểu quỷ đại hệ liệt
  https://tinhvien.wordpress.com/vuon-tuoc/dam-my/nhan-tieu-quy-dai-he-liet-%E4%BA%BA%E5%B0%8F%E9%AC%BC%E5%A4%A7%E7%B3%BB%E5%88%97-dich-nhan-bac-%E6%98%93%E4%BA%BA%E5%8C%97/
 22. Thiên sứ chấp vị
  Phần 1 | Poporua (Hoàn) → PN Chàng quỷ ký: Gấu Bắc Cực (Hoàn)
  Phần 2 | Mì Kim → Scoreo (On-going) → PN Thanh lạc kiếm: Sayuki (Hoàn)
  Phần 3 | Hỏa Minh → Tiểu Khánh (On-going)
 23. Đào chi yêu yêu
  https://mxxo.wordpress.com/ho-dang-dao/chay-tron-chs/
 24. Hệ liệt thần khí đồ giám:
  Ta và Đát Kỷ tranh nam nhân
  Chiến thất quốc
  Phá quán tử phá suất
  https://khoangtroitinhlang.wordpress.com/
 25. Trọng sinh chi thùy mộ
  https://tamkhietduytinh.wordpress.com/2014/04/29/trong-sinh-chi-thuy-mo/
 26. Ngôi sao lớn quả cam nhỏ
  http://tuthienbao.com/forum/showthread.php?t=178831#.V1rSQpCg_uo
 27. Phù Quang
  https://thunhi1692.com/doan-van-hoan/phu-quang/
 28. Ái cửu sinh tình
  https://gengmixi.wordpress.com/dam-my/hoan/hd-ai-cuu-sinh-tinh/
 29. Xảo ngôn lệnh sắc
  https://lolinanasinvia.wordpress.com/2015/02/01/xao-ngon-lenh-sac-thach-dau-du-thuy/
 30. Khoái xuyên chi đánh mặt cuồng ma
 31. Ma đạo tổ sư
 32. Thanh thành chi luyến, hạ nhật như tích
  https://gengmixi.wordpress.com/dam-my/hoan/hd-thanh-thanh-chi-luyen-ha-nhat-nhu-tich/
 33. Đại ca
  https://thuyluunien.wordpress.com/dang-tien-hanh/dai-ca/
 34. Trúc mộc lang mã
  https://cindy168.wordpress.com/tag/truc-moc-lang-ma/
 35. Đôi đũa lệch
  https://tieutams.wordpress.com/dam-my/doi-dua-lech/
 36. Công tử Tấn Dương
  https://hoakhong.wordpress.com/cong-tu-tan-duong/
 37. Nếu như không có ngày hôm qua
 38. Ngộ xà
  https://canhdonghoablog.wordpress.com/ngo-xa/
 39. An cư lạc nghiệp (H)
  https://bachhoacac.wordpress.com/2015/08/09/ml-an-cu-lac-nghiep-dai-dao-diem/
 40. Khuynh Thế – Thiên Hạ Duy Song
  https://kinzie3012.wordpress.com/khuynh-th%E1%BA%BF-thien-h%E1%BA%A1-duy-song/
 41. Thất nguyên giải ách hệ liệt
  Tuyền thiên biến
  https://macnhien.wordpress.com/danmei/tuy%E1%BB%81n-thien-bi%E1%BA%BFn/
  Thiên mục cùng
  https://tieudaotu.wordpress.com/2012/03/22/thien-m%E1%BB%A5c-cung-th%E1%BA%A5t-nguyen-gi%E1%BA%A3i-ach-h%E1%BB%87-li%E1%BB%87t-live/Quyền thiên dị
  https://mongdien.wordpress.com/quy%E1%BB%81n-thien-d%E1%BB%8B/Độc long quân
  https://www.wattpad.com/789354-%C4%91%E1%BB%99c-long-qu%C3%A2nhttps://hahoasontrang.wordpress.com/dam-mei/doc-long-quan/Minh dực kiến
  https://tieudaotu.wordpress.com/2012/06/14/minh-duc-kien-that-nguyen-giai-ach-he-liet-live/Ki thiên duyến
  https://www.wattpad.com/528451-th%E1%BA%A5t-nguy%C3%AAn-gi%E1%BA%A3i-%C3%A1ch-h%E1%BB%87-li%E1%BB%87t-live-ki-thi%C3%AAn-duy%E1%BA%BFnhttp://lacvunhangian.blog.com/Đế hồn lạc
  https://seiryuu111.wordpress.com/2013/03/13/muc-luc-de-hon-lac/Xu thiên dẫn
  http://volieusatsatyeu.blogspot.com/p/blog-page.htmlDu thế
  http://volieusatsatyeu.blogspot.com/p/ml-du-the.html
 42. Tứ hung hệ liệt (liên quan cái bên trên)Cùng hung cực ác
  https://yunjaeminlovely.wordpress.com/cung-hung-cuc-ac/Tư dân thực thiết
 43. Đế quân sách
 44. Biên bức
  https://nguyetcamvan.wordpress.com/dam-m%E1%BB%B9/bien-buc/
 45. Những truyện truyền kỳ ít ai biết về Lạc PhủTuý trường sinh
  https://haiky.wordpress.com/muc-luc/sap-hoan/tuy-truong-sinh/Tỉnh vị trì
  http://zkarl.blogspot.com/p/tinh-vi-tri.html
 46. Xuyên việt chi tu tiên
  https://aoihiyue.wordpress.com/dam-my/xuyen-viet-chi-tu-tien/
 47. Trọng sinh chi dạ thoại
 48. Ngô câu
  http://nyoameviet.blogspot.com/2015/07/ngo-cau-tham-thuan.html
 49. Cực phẩm thiếu niên hỗn dị thế
  Cực phẩm thiếu niên hỗn dị thế
  https://tieuman.wordpress.com/dam-mi-ch%C6%B0a-hoan/cuc-pham-thieu-nien-hon-di-the-bo-i-doan-gia/
  Lánh loại sủng ái
 50. Du hiệp truyện
  1->11: https://chungtieuhan.wordpress.com/2012/01/29/m%E1%BB%A5c-l%E1%BB%A5c-du-hi%E1%BB%87p-truy%E1%BB%81n-ma-ki%E1%BA%BFm-cong-t%E1%BB%AD-v%E1%BB%87-chinh-nghia/
  tiếp: https://nhuocthuytamthien.wordpress.com/2014/12/19/du-hiep-truyen-ma-kiem-cong-tu-ve-chinh-nghia/
 51. Chồng của ta độc nhất vô nhị
 52. Trọng sinh chi khả dĩ phi phàm
  https://goimynaodo.wordpress.com/dang-man/dang-man-trong-sinh-chi-kha-di-phi-pham-2/
 53. Vương giả quy lai
  https://frankycow.wordpress.com/mine/ml-vuong-gia-quy-lai/
 54. Thôi xán vương toạ
  https://bibua.wordpress.com/on-going/ml-thoi-xan-vuong-toa/
 55. Chú ái tình không
  https://macnguyet.wordpress.com/chu-ai-tinh-khong/
 56. Thiên nhai khách
  https://thuyluunien.wordpress.com/hoan-thanh/thien-nhai-khach/
 57. Tình địch
  http://tonghopdammyhoan.com/2016/04/tinh-dich.html

 58. Sửu tiên
  https://lactiencoc.wordpress.com/m%E1%BB%A5c-l%E1%BB%A5c-dam-m%E1%BB%B9-dang-ti%E1%BA%BFn-hanh/m%E1%BB%A5c-l%E1%BB%A5c-s%E1%BB%ADu-tien/

 59. Mạt thế chưởng thượng thất tinh
  https://toujifuu.wordpress.com/mat-the-chuong-thuong-that-tinh/
 60. Tuyệt xử phùng sinh (Lửa trong biển)
 61. Dị thế lưu đày
  1->10: https://dieptudu.wordpress.com/di-the-luu-vong/
  tiếp: https://www.facebook.com/ditheluuday/notes/
 62. Ám luyến đích chức nghiệp tố dưỡng
 63. Đại Tần chi nhất thế trường an
 64. Lánh nhất chủng nhân sinh
  từ đầu: https://sweetfai.wordpress.com/2010/06/06/m%E1%BB%A5c-l%E1%BB%A5c-m%E1%BB%99t-cu%E1%BB%99c-s%E1%BB%91ng-m%E1%BB%9Bi/
  tử chap 8 vol 2: https://bachhoacac.wordpress.com/2011/10/22/lanh-nh%E1%BA%A5t-ch%E1%BB%A7ng-nhan-sinh/
  từ vol 5 chap 8: https://tinhvancac.wordpress.com/2015/08/25/lanh-nhat-chung-nhan-sinh/
 65. Quyền trượng – Mộc Khê Thạch
 66. Nam sủng hệ liệt
  https://tieumai.wordpress.com/c%C6%B0%E1%BB%9Dng-nhan-s%E1%BB%9F-nam/nam-s%E1%BB%A7ng-ph%E1%BA%A3i-xoay-ng%C6%B0%E1%BB%9Di/
  (đã drop)
 67. Xung quan nhất nộ vi lam nhan
  https://thachanhtim9x.wordpress.com/hoan-roi-ne-%E2%89%A7%E2%96%BD%E2%89%A6/xung-quan-nhat-no-vi-lam-nhan-dich-nhan-bac/
 68. Khiêu lương tiểu sửu hỗn thế ký hệ liệt
  http://tonghopdammyhoan.com/2016/06/khieu-luong-tieu-suu-hon-the-ky-he-liet.html
 69. Thâm uyên đối trì
  https://phinguyetanh.wordpress.com/thu-vien/tham-uyen-doi-tri/

 70. Võng du chi dữ quang đồng trần
  https://thanvucu.wordpress.com/hien-dai/vd-chi-du-quang-dong-tran/
 71. Vô xá hệ liệt
  Thâm uyên chi liêm
  https://thiennienvohoi.wordpress.com/2014/03/29/tham-uyen-chi-liem-phi-nguyet-lau/
  (Pass Thâm Uyên: tên tác giả viết đồng nhân Thử miêu nổi tiếng mà Hối rất thích (6 kí tự ko hoa ko dấu ko cách) (gợi ý, pass là n*****)Tu La Quân Tử
  1->75: https://xiaohuozi.wordpress.com/m%E1%BB%A5c-l%E1%BB%A5c/m%E1%BB%A5c-l%E1%BB%A5c-vo-xa/2-m%E1%BB%A5c-l%E1%BB%A5c-tula-quan-t%E1%BB%AD/
  nốt: https://miuhayoung.wordpress.com/dam-my/ml-tu-la-quan-tu-vo-tho-thuong-hoang/Nhiễm huyết quý công tử
  https://xuxixi.wordpress.com/nhiem-huyet-quy-cong-tu/Ám dạ quân vương
  1->45: https://toujifuu.wordpress.com/m%E1%BB%A5c-l%E1%BB%A5c-am-d%E1%BA%A1-quan-v%C6%B0%C6%A1ng/
  tiếp: https://xuxixi.wordpress.com/am-da-quan-vuong/
 72. Tối cường triệu hoán sư
  https://lylulu.wordpress.com/toi-cuong-trieu-hoan-su/
  https://lolitalov3.wordpress.com/toi-cuong-trieu-hoan-su-ha-lam/
 73. Tú sắc
 74. Mạt thế – Vụ dung
 75. Mạt thế chi phế vật
 76. Hp chi Nghiêm Bạch
  https://thienphong0202.wordpress.com/harry-potter-chi-nghiem-bach-muc-luc/
  http://teenfic.com/story/45108898-hp-chi-nghiem-bach-ban-edit-chi-post-o-day/trang/2#dschuong
 77. Nhân vật phản diện phải xoát độ hảo cảm
  https://bibua.wordpress.com/on-going/kbdv/

 78. Tựu thị bất tưởng tử
 79. Ngưu nam
  https://hoacaidauno.wordpress.com/muc-luc/dang-tien-hanh/nguu-nam-bao-chi-ho-tuong/
 80. Hải quái liên minh
 81. Cầu thối nhân gian giới
 82. Võng du chi bán ma giả
 83. Võng du chi thần ngữ giả
  https://toujifuu.wordpress.com/vong-du-chi-than-ngu-gia/
 84. Trọng sinh chi phối giác phiên thân
 85. Trọng lâm điên phong
  https://chucongcac.wordpress.com/dam-my-chu-cong-edit/trong-lam-dien-phong/
 86. Thâu long chuyển phượng
 87. Thanh hoa trấn
  https://truongngoclam.wordpress.com/thanh-hoa-tran-he-liet/
 88. Hậu thảm hoạ
  https://p2haehyuk.wordpress.com/2016/04/30/muc-luchau-tham-hoa-bao-chi-ho-tuong/
 89. Siêu độ
 90. Noah động vật chẩn sở bệnh lịch kí lục bộ
 91. Nịnh thần Lăng Tiêu
  http://truyendammy.com/2016/04/14/ninh-than-lang-tieu/
 92. Di thiên đại vụ
  https://mizure.wordpress.com/truyen-edit/dam-my/dang-tien-hanh/di-thien-dai-vu/
 93. Bát quái tu chân giới
  https://emeraldamethyst0401.wordpress.com/bat-quai-tu-chan-gioi/
 94. Phượng vũ chu minh
  http://annhacac168.blogspot.com/2014/11/muc-luc-phuong-vu-chu-minh.html
 95. Phì điểu đương tự cường
 96. Thất bô thành thấp
 97. Vãn an, vampire
  https://worry3011.wordpress.com/ngung/van-an-vampire-twilight-dong-nhan-dat-gach/
 98. Tiêu dao du (bảo liên đăng)
  https://longpn87.wordpress.com/2014/05/23/15/#more-15
 99. HP lạc đường – đường về
  https://quynhtrangduong.wordpress.com/truyen-trung/hoan/hp-me-do-quy-do/
 100. HP xuyên thành Hogwarts đích bức hoạ
 101. Chung cực đại thần thuyết tiến hoá
  https://miewleeblog.wordpress.com/chung-cuc-dai-than-thuyet-tien-hoa/
 102. TLPĐ Xuyên việt thành Lam hạt tử
 103. (Tiêu thập nhất lang) Tế nhật
 104. Võng du chi đối kháng
  https://honglaucac.wordpress.com/2011/06/14/vong-du-chi-d%E1%BB%91i-khang/
 105. Xuyên việt chi liệp ma giả
 106. Mạt thế trọng sinh chi song sinh tử
  https://monganhlau.wordpress.com/dam-my-edit/%E2%99%A5%E2%99%A5-dam-my-hoan-%E2%99%A5%E2%99%A5/mat-the-trong-sinh-chi-song-sinh-tu/
 107. Xuyên đến đồng nhân đam mỹ, tác giả lên bờ xuống ruộng
  https://mirageheart.wordpress.com/%E2%9D%84%E2%9D%84-edit-dam-my-%E2%9D%84%E2%9D%84/muc-luc-xuyen-dao-giao-co-dong-nhan-ly-dich-tac-gia-nhi-thuong-bat-khoi-a/
 108. Tái thế vi nhân
  tuyetphong.blogspot.com/2013/03/tai-vi-nhan-kim-ai.html
 109. Trọng sinh vị lai nhạc sư
 110. Mạt thế trùng sinh thệ bất tổ đội
  https://machnhienhoiphu.wordpress.com/2015/11/05/mat-the-trung-sinh-the-bat-to-doi-muc-luc/
 111. Trọng sinh chi tà chủ
  https://o0osnailo0o.wordpress.com/muc-luc-dam-mi/muc-luc-trong-sinh-chi-ta-chu/ (đã drop)
 112. Bài loan những nam nhân kia
 113. Bài loan giá cá binh
  http://xuongquydonglanh.blogspot.com/2014/06/be-cong-anh-chang-nha-binh.html
 114. Công lược đi, thiếu niên
 115. Hệ liệt đái trứ không gian thượng đại học
  Đái trứ không gian thượng đại học
  https://hactinhlinh.wordpress.com/dai-trứ-khong-gian-thượng-dại-học/Đái trứ không gian khứ tu hành
  1->29: https://hactinhlinh.wordpress.com/dai-tru-khong-gian-khu-tu-hanh/
  tiếp: https://forgetmenot99.wordpress.com/muc-luc/about/Mạt thế hồi gia lộ
  (nhà miêu tinh chưa vào được)
 116. Cực đạo truy sát
  https://shenyaying.wordpress.com/muc-luc-2/cuc-dao-truy-sat-2/
 117. Tiêu diêu thiên địa du
  https://seiryuu111.wordpress.com/2012/05/26/muc-luc-tieu-dieu-thien-dia-du/
 118. Thiên nguyệt chi mị
  Quyển 1->5: https://mailac.wordpress.com/m%E1%BB%A5c-l%E1%BB%A5c/tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-thien/ml-thien-nguy%E1%BB%87t-chi-m%E1%BB%8B/
  hoặc: http://diendanlequydon.com/viewtopic.php?f=63&t=317962&start=60Quyển 6:https://kimkochi.wordpress.com/thien-nguyet-chi-mi-bo-ii-q-6/
 119. My lord my god
  I: https://fundranix.wordpress.com/gioi-thieu/my-lord-my-god/
  II: https://bachhoacac.wordpress.com/2012/12/15/my-lord-my-god-ii-sat-na-phuong-nhan/
  hoặc: http://diendanlequydon.com/viewtopic.php?f=63&t=304337&start=40
 120. Loạn tần
  https://maitran.wordpress.com/2014/07/07/loan-tan/
 121. Chung cực đại thần thuyết tiến hoá
  https://miewleeblog.wordpress.com/chung-cuc-dai-than-thuyet-tien-hoa/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s